Käyttöehdot


Yleiset käyttöehdot xd-design.com


Artikla 1 Määritelmät
1.01 xd-design.com: Xindao B.V., jonka rekisteröity toimipiste on Lange Kleiweg 6-28, 2288 GK Rijswijk, Alankomaat ja joka on rekisteröity Chamber of Commerce:ssa kansionumerolla 27115697.
1.02 Asiakas: luonnollinen henkilö, joka on tehnyt tilauksen osoitteessa xd-design.com.
1.03 Sopimus: tilaus, sopimus tai kirjallinen sopimus xd-design.com:in ja Asiakkaan välillä, mukaan lukien Yleiset ehdot, mikäli nämä ovat sovellettavissa.
1.04 Verkkosivusto: xd-design.com ja kaikki sen alaverkkotunnukset.


Artikla 2 Voimassa olo
2.01 Nämä Yleiset käyttöehdot koskevat kaikkia xd-design.com:in tarjouksia, sopimuksia ja toimituksia, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.
2.02 Jos Asiakas soveltaa omia, näistä Yleisistä käyttöehdoista poikkeavia käyttöehtoja, nämä eivät ole sitovia xd-design.com:ille.


Artikla 3 Hinnoittelu
3.01 Kaikissa Verkkosivustolla olevissa hinnoissa ja tiedoissa on huomioitava ilmeiset ohjelmointi- ja kirjoitusvirheet.
3.02 Toimitus- ja hallintakulut sisältyvät lopulliseen kokonaishintaan tilausprosessissa. Tämä selitetään Asiakkaalle tilausprosessin aikana.
3.03 Lähetyskulut on määritetty lähetyskulusivulla.


Artikla 4 Sopimuksen muotoileminen
4.01 Sopimus muotoillaan, kun Asiakas hyväksyy xd-design.com:in tarjouksen ja [verkkokaupan verkkotunnus].com:in asettamat ehdot noudatettavassa prosessissa.
4.02 Jos Asiakas on hyväksynyt tarjouksen sähköisessä muodossa, xd-design.com vahvistaa tarjoushyväksynnän vastaanoton sähköisessä muodossa. Niin kauan, kun tätä hyväksyntävastaanottoa ei ole vahvistettu, Asiakkaalla on mahdollisuus purkaa sopimus.


Artikla 5 Sopimuksen/toimituksen täytäntöönpano
5.01 Tilauksesi käsitellään heti, kun xd-design.com on vastaanottanut maksusi; xd-design.com lähettää sinulle tuotteen mahdollisimman pian.
5.02 Maksaminen jälkikäteen on mahdollista vain, jos tätä maksutapaa tarjotaan tilauksen aikana.
5.03 Jos tuotteen toimittaminen verkkosivulla ilmoitettuna toimitusaikana ei ole mahdollista, xd-design.com ilmoittaa tästä Asiakkaalle mahdollisimman pian. Tässä tapauksessa Asiakkaalla on mahdollisuus purkaa sopimus.
5.04 Jos mitään toimitusaikaa ei olla sovittu, xd-design.com toimittaa tuotteet viimeistään 30 päivän sisällä. Jos xd-design.com ei pysty toimittamaan tuotetta tänä aikana, Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus.
5.05 xd-design.com suosittelee, että Asiakas tarkastaa toimitetut tuotteet ja raportoi mahdollisesti havaituista virheistä järkevän ajan kuluessa, mieluiten kirjallisesti tai sähköpostitse. Katso lisätietoja: Artikla 14. Viat
5.06 Kun toimitettava tuote on toimitettu ilmoitettuun toimitusosoitteeseen, näihin tuotteisiin siirtyvät riskit siirtyvät asiakkaalle.


Artikla 6 Peruutusoikeus
6.01 Asiakas voi purkaa sopimuksen eli perua tuotteen hankkimisen 14 päivän harkinta-ajan aikana ilmoittamatta syytä. xd-design.com saattaa kysyä Asiakkaalta syytä perumiseen, mutta ei voi velvoittaa tätä syyn (syiden) esittämiseen.
6.02 Kappaleessa 1 ilmoitettu harkinta-aika alkaa siitä, kun Asiakas tai Asiakkaan määrittämä kolmas osapuoli, joka ei ole toimittaja, on vastaanottanut tuotteen, tai:
(a) Jos Asiakas on tilannut useampia tuotteita samassa tilauksessa: kun Asiakas tai Asiakkaan määrittämä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen. xd-design.com saattaa kieltäytyä useamman tuotteen tilaamisesta samalla tilauksella, mikäli näiden toimitusajat poikkeavat toisistaan, mikäli se on ilmoittanut Asiakkaalle tästä ennen tilausprosessia.
(b) Jos tuotteen toimitus sisältää useampia lähetyksiä tai osia: päivä, jona Asiakas tai Asiakkaan määrittämä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen lähetyksen tai viimeisen osan;
(c) siinä tapauksessa, että on tehty sopimus toistuvista tuotteiden toimituksista tiettynä ajanjaksona: päivä, jonka Asiakas tai Asiakkaan määrittämä kolmas osapuoli on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen. Jos kyseessä ovat palvelut tai digitaalinen sisältö, jota ei toimiteta asiakkaalle konkreettisesti:
6.03 Asiakas voi purkaa sopimuksen palvelujen tarjoamisesta tai sopimuksen digitaalisen sisällön toimituksesta, jota ei ole toimitettu konkreettisesti, vähintään 14 päivän ajan ilmoittamatta syytä. [verkkokaupan verkkotunnus].com saattaa kysyä Asiakkaalta syytä perumiseen, mutta ei voi velvoittaa tätä syyn (syiden) ilmoittamiseen.
6.04 Kappaleessa 3 mainittu harkinta-aika alkaa sopimuksen solmimista seuraavasta päivästä. Jatkettu harkinta-aika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, jota ei ole toimitettu konkreettisesti, jos Asiakkaalle ei ole kerrottu peruutusoikeudesta:
6.05 Jos xd-design.com ei ole kertonut Asiakkaalle lakimääräyksen mukaan peruutusoikeudesta tai peruutusmallilomakkeesta, harkinta-aika päättyy 12 kuukautta sen jälkeen, kun alkuperäinen, edellisissä kappaleissa määritetty harkinta-aika päättyi.
6.06 Jos xd-design.com on tarjonnut Asiakkaalle tietoja, joista on kerrottu edellisessä kappaleessa, kahdentoista kuukauden sisällä siitä, kun alkuperäinen harkinta-aika alkoi, harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun Asiakkaalle ilmoitettiin nämä tiedot.


Artikla 7 Asiakkaan velvollisuudet harkinta-aikana
7.01 Harkinta-aikana Asiakkaan on huolehdittava tuotteesta ja pakkauksesta huolellisesti. Hän saa poistaa tuotteen pakkauksestaan tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan mukaisesti on välttämätöntä. Lähtökohtaisesti Asiakas saa käyttää ja tarkastella tuotetta vain samassa määrin kuin tämä olisi hyväksyttyä kaupassa.
7.02 Asiakas vastaa tuotteen arvon alenemisesta vain siinä tapauksessa, että se johtuu tuotteen käyttämisestä toisin kuin mitä kappaleessa 1 on ilmoitettu.
7.03 Asiakas ei ole vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, jos xd-design.com ei ole antanut hänelle kaikkia peruutusoikeuteen kuuluvia tietoja, jotka sillä lain mukaan on velvollisuus antaa ennen sopimuksen solmimista.


Artikla 8 Asiakkaan suorittama peruutusoikeuden käyttö ja tästä aiheutuvat kulut
8.01 Jos Asiakas haluaa käyttää peruutusoikeuttaan, hänen on ilmoitettava tästä harkinta-ajan sisällä käyttämällä mallilomaketta, soittamalla numeroon +3170-3199967 tai jollakin muulla yksiselitteisellä tavalla xd-design.com:ille.
8.02 Asiakkaan on lähetettävä tuote takaisin mahdollisimman pian mutta kuitenkin viimeistään 14 päivän sisällä kappaleessa 1 mainitun ilmoituksen antamisesta. Asiakas on noudattanut tuotteen palautusaikaa koskevaa määräystä, jos hän lähettää tuotteen takaisin ennen harkinta-ajan päättymistä.
8.03 Asiakkaan on lähetettävä tuote takaisin kaikkien sen mukana toimitettujen lisävarusteiden kanssa, mahdollisuuksien mukaan tuotteen alkuperäisessä tilassa ja pakkauksessa sekä xd-design.com:in antamien järkevien ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
8.04 Peruutusoikeuden ajallisen oikeellisuuden tarkastamisen riski ja vastuu ovat Asiakkaalla.
8.05 Asiakas vastaa tuotteen takaisin lähettämisestä aiheutuvista suorista kustannuksista.
8.06 Asiakas ei vastaa mistään sellaisen digitaalisen sisällön, jota ei ole toimitettu konkreettisesti, täydellisestä tai osittaisesta toimituksesta johtuvista kuluista, jos:
(d) hän ei ole nimenomaisesti tehnyt ennen toimitusta sopimusta, jonka mukaan sopimus astuu voimaan ennen harkinta-ajan päättymistä.
(e) hän ei ole hyväksynyt, että hän menettää peruutusoikeuden antaessaan luvan; tai
(f) xd-design.com ei ole onnistunut vahvistamaan tätä Asiakkaan ilmoitusta.
8.07 Jos Asiakas harjoittaa peruutusoikeuttaan, kaikki lisäsopimuksen päättyvät lain perusteella.


Artikla 9 xd-design.com:in velvollisuudet peruutustapauksessa
9.01 Jos xd-design.com tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden peruutuksen ilmoittamiseen sähköisessä muodossa, se lähettää välittömästi vastaanottokuittauksen tämän ilmoituksen vastaanoton yhteydessä.
9.02 xd-design.com maksaa takaisin kaikki maksut Asiakkaalle, mukaan lukien kaikki xd-design.com:in veloittamat toimituskulut takaisin lähetetystä tuotteesta, välittömästi tai enintään 14 päivän sisällä siitä, kun Asiakas ilmoitti peruuttamisesta. xd-design.com saattaa odottaa takaisin maksun kanssa siihen saakka, että se on vastaanottanut tuotteet tai kunnes Asiakas todistaa, että hän on lähettänyt tuotteen takaisin, kumpi näistä tapahtuu ensin.
9.03 xd-design.com käyttää samaa maksutapaa kuin Asiakas käytti, ellei Asiakas suostu toiseen maksutapaan. Takaisin maksu ei aiheuta Asiakkaalle mitään kustannuksia.
9.04 Jos Asiakas on valinnut halvinta standarditoimitusta kalliimman toimitustavan, xd-design.com ei maksa takaisin tästä Asiakkaalle aiheutuneita lisäkustannuksia.


Artikla 10 Peruutusoikeuden rajaaminen
10.01 xd-design.com saattaa sulkea pois helposti pilaantuvia tuotteita tai tuotteita, joiden säilyvyysaika on lyhyt, peruutusoikeuden, mutta vain silloin, jos xd-design.com on ilmoittanut tämän jo tarjouksen yhteydessä tai viimeistään ennen sopimuksen solmimista.


Artikla 11 Maksu
Jokainen hankinta on maksettava etukäteen. Tuotteet lähetetään vasta, kun Asiakkaan suorittama maksu on vahvistettu.


Artikla 12 Force majeure -lauseke (ylivoimainen este)
12.01 Force majeure -tilanteessa, xd-design.com:illa ei ole velvollisuutta hyvittää asiakkaalle tällaisen tilanteen aiheuttamaa menetystä.


Artikla 13 Takuu
13.01 xd-design.com takaa, että tuotteet ja/tai palvelut vastaavat sopimusta.
13.02 xd-design.com:i antama takuu rajoittuu tuotteen valmistajan myöntämään takuuseen.
13.03 xd-design.com:in, valmistajan tai maahantuojan takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, jotka Asiakkaalla on sopimuksen mukaan.


Artikla 14 Viat
14.01 Asiakkaan on ilmoitettava viasta xd-design.com:ille 2 kuukauden sisällä sen havaitsemisesta. xd-design.com:in on vastattava 30 päivän sisällä
14.02 Jos xd-design.com on sitä mieltä, että tämä valitus on aiheellinen, kyseessä oleva tuote korjataan, vaihdetaan tai hyvitetään Asiakkaan kanssa asiasta keskusteltua. Enimmäishyvitys vastaa hintaa, jonka Asiakas maksoi tuotteesta.
14.03 Asiakas ei saa yrittää korjata tuotetta itse.


Artikla 15 Valitukset
15.01 Jos sinulla Asiakkaana on valitettavaa tilauksesi käsittelystä tai palveluiden tarjoamisesta, voit ottaa xd-design.com:iin yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Valituksesta on käytävä ilmi seuraavat seikat: [tilauksen numero, nimi, osoite, valituksen aihe…].
15.02 Valitukseesi vastataan 14 päivän sisällä.
15.03 Jos valitustasi ei mielestäsi ole käsitelty ollenkaan tai riittävästi, voit raportoida asian Euroopan alueiden komitean ODR-foorumille. Tämä foorumi löytyy tästä kohdasta.


Artikla 16 Henkilötiedot
16.01 xd-design.com käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Verkkosivustolla ilmoitettujen tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.


Artikla 17 Loppusopimuskohdat
17.01 Nämä käyttöehdot on luonnosteltu kuluttajariitoja koskevien eurooppalaisten direktiivien mukaan.
17.02 Ellei näissä yleisissä käyttöehdoissa tai pakollisissa lakisääteisissä määräyksissä muuta ilmoiteta, kaikki sopimukseen liittyvät ristiriidat lähetetään pätevään hollantilaiseen oikeusistuimeen Bredassa.
17.03 Jos jokin näiden Yleisten käyttöehtojen määräyksistä mitätöityy, tämä ei vaikuta Yleisten käyttöehtojen muuhun voimassa oloon.
17.04 Näissä käyttöehdoissa käytetty termi ”kirjallinen” pitää sisällään myös sähköpostiviestinnän. Tässä tapauksessa tällaisen viestin xd-design.com:in vastaanottama tai tallentama versio katsotaan autenttiseksi versioksi, ellei Asiakas pysty todistamaan, ettei versio ole autenttinen.


Artikla 18 Yhteystiedot
18.01 Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää, valitettavaa tai kommentoitavaa luettuasi nämä Yleiset käyttöehdot, ota meihin yhteyttä osoitteessa customersupport@xd-design.com tai postitse: Xindao B.V.


ATTN: xd-design.com
Lange Kleiweg 6-28, 2288 GK Rijswijk
Alankomaat


Back to top