XD Design® vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

Wij houden ons in alle gevallen aan de wet- en regelgeving die de wet AVG/GDPR met zich meebrengt.

Wij hebben alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Meer informatie over deze wet kunt u vinden in onze Privacy Policy op onze webshop. Voor additionele informatie en vragen kunt u een e-mail sturen naar: GDPR@xindao.nl.

Back to top