XD Design är medvetna om vikten av att behandla dina personuppgifter med omsorg.

I samtliga fall följer vi de lagar och regler som gäller för den nya lagen GDPR.

Vi har vidtagit alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade.

För mer information eller frågor kan du kontakta oss på: GDPR@xindao.nl.

Back to top