Integritetspolicy för XD Design1. Inledning
2. Personuppgifter som vi samlar in
3. Varför vi samlar in personuppgifter: syftena
4. Rättslig grund för behandlingen
5. Minderårigas personuppgifter
6. Cookies
7. Facebook-pixel
8. Google analytics
9. Tiden vi sparar dina personuppgifter
10. Så här gör vi för att skydda dina uppgifter
11. Platsen där dina personuppgifter behandlas
12. Vem har tillgång till dina uppgifter
13. Ändringar i vår policy
14. Hur gör man för att utnyttja sina rättigheter?
15. Invändning och rätten att inge klagomål
16. Kontakt


1.Inledning

På XD Design (Xindao) värnar vi om din integritet. I den här Integritetspolicyn beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter. XD Design (Xindao) arbetar enligt alla tillämpliga lagar och bestämmelser, inklusive den allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR). Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som tas upp i den här Integritetspolicyn och inte för några andra ändamål såvida syftet inte också är att behandla dina personuppgifter för ytterligare ändamål som uppgifterna ursprungligen var avsedda för.

2. Personuppgifter som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter via våra webbplatser www.xindao.com och www.xd-design.com, i samband med att du kontaktar oss och/eller vi skickar ett nyhetsbrev. Med hjälp av personuppgifter är det möjligt att spåra din identitet. Vi samlar in följande typer av uppgifter från dig och på följande sätt:

• När du gör en beställning på vår webbplats ber vi dig uppge namn, adress, kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter så att vi kan behandla och leverera din beställning.
• Om du skapar ett konto på vår webbplats ber vi dig att uppge namn, e-postadress samt lösenord så att du har möjlighet att logga in och använda dig av våra tjänster. Anledningen till varför vi ber dig att uppge faktureringsuppgifter och leveransadress är för att du ska slippa ange uppgifterna en gång till i samband med nästa beställning.
• Om du skriver ett omdöme ber vid att uppge din e-postadress så att vi kan kontakta dig om du inte är nöjd med ditt köp.
• Om du kontaktar kundtjänsten via vår chattfunktion, genom att fylla i webbformuläret eller skicka ett e-postmeddelande till oss ber vi dig uppge namn och e-postadress så att vi kan svara på dina frågor.
• Om du vill att vi skickar vårt nyhetsbrev till dig ber vi dig att uppge din e-postadress så att vi kan skicka brevet.
• När du besöker vår webbplats kommer vi att fråga om du vill medverka i en undersökning. Vårt huvudsyfte med undersökningen är att på ett allmänt plan kunna förbättra våra tjänster. Det är inte något krav att medverka i undersökningen för att få beställa produkter från webbutiken.
• När du besöker vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt besök och klickbeteende på webbplatsen så att du kan ta del av våra produkter och få en personligare upplevelse av webbplatsen. Detta gäller IP-adressen på din dator, ditt användarnamn, tidpunkten när du läste in sidan och alla övriga uppgifter som vi får från din webbläsare. Vi strävar efter att i möjligaste mån anonymisera uppgifterna.
• Vi samlar in tekniska uppgifter från våra webbplatsbesökare så att vi har möjlighet att analysera och förbättra vårt tjänsteutbud. Detta innefattar mätning och analys av statistiska uppgifter och framtagning av användarstatistik. Vi strävar efter att i möjligaste mån anonymisera uppgifterna. Vi använder tekniska uppgifter med hjälp av cookies.

3. Varför vi samlar in personuppgifter: syftena

Vi behandlar endast dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan. Innan vi använder dina personuppgifter för ändamål ber vid om ditt samtycke, såvida syftet inte också är att behandla dina personuppgifter för ytterligare ändamål som uppgifterna ursprungligen var avsedda för. Vi meddelar i förväg om vi skulle behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål. Det kan hända att vi måste dela dina personuppgifter med myndigheter eller andra tredje parter, till exempel vid rättsliga förpliktelser. Vi får inte använda dina personuppgifter för att fatta ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering.

4. Rättslig grund för behandlingen

Avtal När du gör en beställning ingår du samtidigt ett avtal med oss, vilket betyder att du behöver lämna vissa uppgifter till oss, som namn, e-postadress och faktureringsuppgifter.

Berättigade intressen
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter såvida vi har vissa legitima intressen av att behandla dina personuppgifter, förutom om du är mer intresserad av att dina uppgifter inte behandlas. En del av vårt dagliga rutinarbete består av att optimera vår marknadsföringskampanj, individanpassa webbplatsen och svara på dina frågor. Dessutom ligger det i vårt intresse att uppdatera dig om våra produkter via nyhetsbrevet som en del i vårt rutinarbete. För oss på XD Design är det också viktigt att webbplatsen fungerar på bästa sätt och skräddarsys utifrån webbplatsbesökarnas önskemål.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas på det här sättet. Kontakta oss om du vill göra en invändning. Du kan kontakta oss via e-post: info@xindao.com eller ringa: +31 (0) 70 319 99 85. Om du gör en invändning upphör vi med att behandla dina personuppgifter såvida det inte föreligger tvingande och rättfärdigade skäl varför vi har ett större intresse av att behandla dina personuppgifter än du har av att avbryta behandlingen. Det är möjligt att du inte lyckas dra nytta av alla våra tjänster eller i fullständig omfattning om du inkommer med en begäran om att avbryta behandlingen.

Tillstånd
Under vissa omständigheter ber vi dig om lov innan vi behandlar dina personuppgifter. Detta avser de nedanstående typerna av behandling:

• Innan du skapar ett konto på webbplatsen
• Innan du skriver ett omdöme eller kontaktar kundtjänsten
• Innan vi skickar ett nyhetsbrev

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. I så fall raderas dina personuppgifter såvida det inte föreligger tvingande skäl till varför vi inte har möjlighet att radera dina personuppgifter. Gör på följande sätt för att återkalla ditt samtycke:

• Nyhetsbrev: I varje nyhetsbrev finns det en länk via vilken du kan avbeställa nyhetsbrevet med ett enda klick.
• Konto: Du kan säga upp prenumerationen genom att skicka ett e-postmeddelande till customersupport@xd-design.com
• Kontakta kundtjänst: Du kan kontakta oss för att återkalla ditt samtycke på tel. +31 (0) 70 319 99 00.

5. Minderårigas personuppgifter

Endast vid skriftligt tillstånd frän förälder, vårdgivare eller juridiskt ombud behandlar vi minderårigas personuppgifter.

6. Cookies

Vi använder så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på en dator eller någon annan typ av enhet som en surfplatta eller en telefon när en besökare tittar på eller besöker vår webbplats. Eftersom det i vissa fall är möjligt att dra slutsatser om personliga inställningar genom att spåra cookies tillhör de kategorin personuppgifter. Hos XD Design (Xindao) använder vi cookies för att:

• Webbplatsen ska fungera korrekt eller bättre, genom att man till exempel kan känna igen besökare och följaktligen erbjuda bättre service.
• Analysera trafiken på webbplatsen i syfte att identifiera eventuella förbättringsområden.
• Registrera besökarnas surfbeteende för skräddarsydda erbjudanden.
Du bestämmer själv om du vill godkänna eller avböja användningen av cookies. Som standard är de flesta webbläsare inställda på att automatiskt godkänna cookies. Det är emellertid möjligt att ändra webbläsarinställningarna för att förhindra detta. Med webbläsarens Hjälp-funktion får du reda på hur du gör för att blockera cookies. Om du väljer det här alternativet finns det risk att vissa delar av webbplatsen inte fungerar optimalt eller inte är tillgängliga. Du kan också justera inställningar så att du alltid varskos innan det lagras en cookie på din enhet. Vi lagrar inte unika personuppgifter. Besökare på vår webbplats förblir anonyma. Av det skälet innehåller inte våra cookies några uppgifter med vars hjälp man kan spåra enskilda personer. Vi hanterar de uppgifter som vi samlar in med hjälp av cookies konfidentiellt.

7. Facebook-pixel

Vi använder Facebook-pixlar för att samla in uppgifter som hjälper oss att identifiera vissa målgrupper. För mer information om hur Facebook använder dina personuppgifter hänvisar vi till Facebooks integritetspolicy som du bland annat hittar här: https://www.facebook.com/about/privacy

8. Google analytics


Vi använder Google analytics för att samla in statisk om hur vår webbplats används i syfte att skapa riktade säljkampanjer.

9. Tiden vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar inte dina personuppgifter för ändamålet med att vi behandlar personuppgifter under längre tid än nödvändigt.
• Nyhetsbrev: Vi sparar ditt namn och kontaktuppgifter så länge du är intresserad av att få vårt nyhetsbrev.
• Svara på frågor: Vi sparar ditt namn och kontaktuppgifter tills vi har svarat på dina frågor.
• Produktleverans: Vi sparar dina uppgifter så lång tid det behövs för att leverera produkten, få betalt för fakturan och för andra administrativa ändamål. Vi får inte spara de uppgifter som behövs för att få betalt för en faktura under längre tid än två år, såvida det inte föreligger några andra (rättsliga) skäl till varför vi måste behålla uppgifterna.
• Tekniska orsaker, som webbplatsoptimering: tekniska uppgifter sparas i möjligaste mån i anonymiserad form och används så länge det krävs för att optimera webbplatsen, men inte längre än sex månader.
• För undersökningar: Vi sparar inte uppgifterna längre än nödvändigt för att övervaka kvaliteten på våra tjänster.

10. Så här gör vi för att skydda dina uppgifter

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillåten behandling eller förlust. Bland de säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit märks, men är inte begränsade till dessa, de nedanstående åtgärderna:

• För alla personer som arbetar hos oss gäller att de är skyldiga att behandla dina personuppgifter konfidentiellt.
• Vi kontrollerar att tredje parter som har tillgång till dina personuppgifter uppfyller de krav som vi med tanke på säkerheten har fastställt. Vi har ingått avtal med dessa tredje parter så att vi kan skydda dina personuppgifter.
• Vi har skapat ett säker miljö för säkerhetskopiering så att vi har möjlighet att återskapa personuppgifter om det skulle uppstå fysiska eller tekniska tillbud.
• Vi testar och utvärderar med jämna mellanrum de fastställda åtgärderna. Vi har inte möjlighet att till fullo förhindra tredje parter från att få tillgång till dina personuppgifter eller att du går miste om personuppgifter på grund av att det har begåtts ett brott mot våra säkerhetsåtgärder, men vi vidtar alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att obehöriga personer inte får tillgång till dina personuppgifter.

11. Platsen där dina personuppgifter behandlas

Dina personuppgifter behandlas inom Europeiska unionen. Dina personuppgifter skickas eller överförs inte till länder utanför Europeiska unionen.

12. Vem har tillgång till dina uppgifter

Vi lämnar inte dina personuppgifter till tredje parter, förutom till de parter som beskrivs nedan eller om du har samtyckt till detta.
Vi samarbetar med de nedanstående externa parterna som har tillgång till dina personuppgifter:

• Vi hanterar våra finanser via vårt ERP-system (Microsoft Dynamics)
• Facebook, för att skapa användarprofiler och riktade säljkampanjer.
• Copernica för direktutskick via e-post
• Active Ants, för all verksamhet som har att göra med beställningarna
• Channel Advisor, som ett säljhanteringssystem

Vi har ingått ett avtal om behandling av personuppgifter med de parter som behandlar dina personuppgifter så att dina personuppgifter skyddas.
Vi förbehåller oss rätten att dela dina personuppgifter med tredje parter om detta föreskrivs enligt lag eller i de fall detta är nödvändigt för att skydda dina, våra eller tredje parters intressen.


13. Ändringar av vår policy

Den här Integritetspolicyn kan bli föremål för ändringar om vi ändrar våra produkter eller tjänster, eller om det förekommer ändringar i integritetslagstiftningen. Vi offentliggör alla ändringar på den här webbplatsen. Vid mer genomgripande förändringar som påverkar dig får du ett personligt meddelande om dessa via till exempel ett e-postmeddelande.

14. Hur gör man för att utnyttja sina rättigheter?

Enligt integritetslagstiftningen (däribland GDPR) åtnjuter du flera rättigheter. Vi redogör för de här rättigheterna under punkt 12–23 i GDPR och därtill hörande lagstiftning. Med tanke på dina personuppgifter åtnjuter du alltid de nedanstående rättigheterna:

• Rätten att begära att få tillgång till dina personuppgifter
• Rätten att begära att dina personuppgifter rättas om de är felaktiga (rättning)
• Rätten att begära att få dina personuppgifter raderade
• Rätten att begränsa användningen av dina personuppgifter
• Om vi har behandlat dina personuppgifter utifrån berättigade intressen: rätten att invända mot (vidare) behandling av dina personuppgifter (invändning)
• Om vi har behandlat dina personuppgifter utifrån ditt samtycke: rätten att begära att dina personuppgifter blir överförda (uppgiftsportabilitet) Om du vill läsa mer om detta eller om du vill utnyttja en eller flera av dessa rättigheter kan du kontakta oss på info@xindao.nl

15. Invändning och rätten att inge klagomål

Vi behandlar vissa personuppgifter om din person utifrån berättigade intressen. Du har när som helst rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter utifrån berättigade intressen. I så fall upphör vi med att behandla din personuppgifter såvida det inte föreligger tvingande eller berättigade skäl till varför vårt intresse av att fortsätta med att behandla dina personuppgifter är större än ditt intresse att avbryta behandlingen av dessa.
Hur går du tillväga om du inte är införstådd med det beslut som vi har fattat, till exempel om vi bestämmer oss för att inte radera dina personuppgifter? I så fall kan du tillgripa något eller flera av de nedanstående alternativen:

• Kontakta oss: Om du kontaktar oss försöker vi att gemensamt komma fram till en lösning. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av den här Integritetspolicyn.
• Inge ett klagomål: Du har rätt att inge ett klagomål hos datatillsynsmyndigheten: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
• Begäran om medling: Du kan begära att datatillsynsmyndigheten medlar mellan dig och oss: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
• Tvist: Du har rätt att vända dig till en behörig domstol för att bilägga tvisten.

16. Kontakt

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Xindao B.V.
Verrijn Stuartlaan 1D
2288 EK Rijswijk

E-post: customersupport@xd-design.com
Telefon: +31 (0)70 319 99 00


Back to top