XD Design® Garanti

Vår har två års garanti för felfunktioner. Garantin omfattar produktionsfel och fel i utförandet.

Garantin täcker inte skador som har uppkommit till följd av slitage eller som är självförvållade. Vår garanti täcker därför till exempel inte händelser då produkten har skadats av misstag, tappats, skurits sönder eller förlorats.

Om du vill använda dig av garantin ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till customersupport@xd-design.com ,där du uppger beställningsnumret, beställningsdatumet, ditt fullständiga namn samt beskriver vad du vill klaga på och bifogar bilder på den del eller de delar som inte fungerar korrekt.

Om din produkt inte har inhandlats via vår officiella webbutik eller någon av våra återförsäljare (Fancy eller Amazon), rekommenderar vi att du tar kontakt med den butik där du köpte produkten.


Har du några andra frågor? Vänligen kontakta oss på: customersupport@xd-design.com

Back to top